Wyniki 2019 - zima

 

 

Regulamin Rogaining

Czym jest Rogaining – jest rodzajem rajdu na orientację łączący bieg lub marsz z orientacją w terenie. Podczas zawodów zawodnicy planują swoją trasę, a następnie starają się w wyznaczonym limicie czasu odwiedzić jak najwięcej punktów kontrolnych rozmieszczonych w terenie i oznaczonych na mapie. 

Punkty kontrolne posiadają różną wartość punktową w zależności od poziomu trudności.(im trudniej jest go znaleźć, tym więcej punktów za jego potwierdzenie). Przed startem zespoły decydują się, które i w jakiej kolejności próbować potwierdzić - każdy zespół opracowuje swój wariant trasy.

I. RYWALIZACJA

1. Start indywidualny lub grupowy (w zależności od wybranej trasy). Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 16 rok życia ( osoby niepełnoletnie – przedstawiają pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w RAJDZIE).

2. Zawodnicy mają za zadanie potwierdzić jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę przed upływem limitu czasu. Zaliczenie trudnego punktu kontrolnego warte jest więcej niż łatwego, dlatego zespoły mogą przyjmować różne strategie. Zespoły poruszają się pieszo lub/i rowerem (w zależności od wybranej kategorii), używając mapy i kompasu do orientacji w terenie.

3. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.(np. w postaci aplikacji nawigacyjnych dostępnych w telefonach komórkowych, urządzeniach GPS itd.)

4. Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się tylko na podstawie karty startowej. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów skutkuje niesklasyfikowaniem zawodnika. Track GPS, nie jest formą potwierdzania obecności na punkcie.

 

II. PUNKT KONTROLNY (PK)

1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion oraz przyrząd do potwierdzania (perforator) chyba, że organizator zdecydował inaczej, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem.

2. Każdy zawodnik (zespół) w celu potwierdzenia obecności na punkcie musi przybić perforatorem odpowiednie miejsce na karcie startowej.

3. Każdy punkt kontrolny posiada swoją wagę punktową. Waga PK zależeć będzie od odległości PK od bazy zawodów oraz jego trudności.

Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się od liczby 1 (1A,1B,1C,1D,1E,1F,...) mają wartość 10 punktów, 
od liczby 2 (2A,2B,2C,2D,...,2Z) – 20 punktów, itd.
Punkty kontrolne (PK) o opisie zaczynającym się 9 (9A,9B,9C,9D,...) mają wartość punktową 90.

4. W przypadku, gdy uczestnik znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, powiadamia o zaistniałym fakcie BIURO ZAWODÓW.

 

III. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy mogą dokonać kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów. Za brak każdego z elementów wyposażenia obowiązkowego na uczestników może być nałożona kara czasowa.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

1 x gwizdek

1 x czołówka (lub inna latarka) z zestawem baterii

1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)

1 x migające światło (białe lub czerwone) lub odblaski 
1 x dokument tożsamości

1 x telefon komórkowy aktywny przez cały czas trwania zawodów - którego nr posiada biuro zawodów

 oraz dla etapów rowerowych:

 

1 x sprawny rower

1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)

1 x tylne czerwone światełko

 

IV. ZASADY KLASYFIKACJI

Wygrywa zawodnik z potwierdzoną największą liczbą punktów wagowych pomniejszonych o ewentualne punkty karne. W przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów przez dwu lub więcej uczestników zwycięża zawodnik wcześniej przybywający na metę.

Limit czasowy wynosi 6h, 12h, 24h w zależności od rodzaju trasy. Po przekroczeniu limitu czasowego naliczane są punkty karne. Za każdą minutę spóźnienia zawodnik/zespół traci 10 punktów wagowych. W przypadku przekroczenia limitu o 30 lub więcej minut, zawodnik lub drużyna nie będzie klasyfikowana.

V. REZYGNACJA

1. W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów.

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko przy rejestracji mają obowiązek podpisania dokumentu, na którym to poświadczają.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników imprezy.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

5. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW i OC

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji podczas Rajdu Czterech Żywiołów. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

2. Zawodnicy nie mogą korzystać podczas zawodów z żadnych środków transportu.

3. Kategorie zespołowe muszą pokonywać cała trasę razem. Zakazane jest opuszczenie partnera z zespołu (np. w przypadku wyczerpania czy zranienia) i samodzielne kontynuowanie trasy.
4. Zawodnicy podczas zawodów mogą korzystać ze sklepów i restauracji spotkanych po drodze.
5. Po przekroczeniu limitu czasowego, drużyny, które nie zakończyły zawodów, powinny w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety. W przypadku naruszeniu tej powinności, członkowie zespołu są odpowiedzialni za podjęcie ewentualnej akcji ratowniczej. 
6. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

9. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów. 

Trasa TR 50+

Parametry trasy:

  • Przeznaczona dla solistów
  • Kategorie - z podziałem na M i K (uruchomiona po zgłoszeniu 5 kobiet i mężczyzn) - innym przypadku łączymy kategorie
  • Sposób przemieszczania - rower
  • Limit czasu: 12h
  • Mapa główna 1:50 000

RODO

Szanowni Użytkownicy,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki ochrony danych osobowych.

Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom. Nie sprzedajemy baz danych i dokładamy starań aby państwa dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w celu zgłoszenia na zawody jest:

Stowarzyszenie VAJRA, z siedzibą w: Kwaśniów Dolny, ul. Główna 30, 32-310 Klucze

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia:

- klasyfikacji na zawodach i wyników,

- publikacji wyników, list startowych,

- kontaktu organizatora zawodów z osobą zgłoszoną,

- informowania drogą mailową o organizowanych przez Stowarzyszenie Vajra zawodów

3) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. f RODO)

- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

w tym - zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia ew. reklamacji;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 6 ust.1 pkt f RODO) będą:

- Stowarzyszenie Vajra

- dział księgowości w celu prowadzenia rozliczeń finansowych,

- kancelarie Prawne w zakresie ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z KPC

5) przechowywane przez nas dane w formularzach zgłoszeniowych będą usuwane, poza adresem email, imieniem i nazwiskiem, po upływie miesiąca od zakończenia zawodów, których dotyczą.

6) w przypadku publikacji wyników podany będzie jak najmniejszy konieczny zakres danych zależny od charakteru imprezy. Dane te przechowywane i dostępne będą w serwisie przez cały czas jego istnienia.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo do kontaktu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

10) Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wyniki 2018 - lato

Msc

Nr start

OPEN                                         

Nazwa Zespołu

Suma PK 27

Suma czasu

Bonus czas ZS2

Razem czas

1

10

Konrad Leyko, Krzysztof Pieczara

Azymut Team

27

10:35

0:03

10:32

2

14

Andrzej Grabowicz, Jarosław Stawiarz

Compass Rontil

27

10:42

0:06

10:36

3

12

Dawid Urbański, Krzysztof Hertling

Ruby i Rubszy

27

11:17

0:02

11:15

4

13

Wojciech Kapustka, Seweryn Kucharczyk

Arsbona

27

12:08

0:05

12:03

5

15

Jerzy Szar,

Bartosz Szar

 

20

8:29

0:05

8:24

 

 

Msc

Nr start

OPEN MIX                                        

Nazwa Zespołu

Suma PK 27

Suma czasu

Kara czas ZS2

bonus czas ZS4

Razem czas

1

20

Agnieszka Franke, Iwona Franke

Skąposzczepy i szkarłupnie

26

12:34

0:00

0:05

12:29

2

29

Jarosław Kucza, Agnieszka Kucza

Pędzące Ślimaki

24

11:30

0:00

0:08

11:22

3

23

Rafał Zakrzewski, Sara Zakrzewska

KS Bednarska

23

13:17

1:00

0:05

14:12

4

32

Anna Niedźwiedzka, Tomasz Jaczewski

Siepacze na ostrym kole

20

12:20

1:00

0:05

13:15

5

27

Justyna Massalska, Robert Polański

Siłaspokoju

18

7:45

0:00

0:08

7:37

6

24

Dorota Zakrzewska, Maja Zakrzewska

KS Bednarska 2

17

9:17

1:00

0:01

10:16

7

26

Joanna Patyk, Ela Huzior

Patyczki

16

8:34

0:00

0:08

8:26

8

30

Filip Malawski, Kamila Malawska

Velocilamy

10

5:50

1:00

0:00

6:50

9

21

Wiktoria Piekarska, Mariusz Nawrocki

 

6

8:42

0:00

0:00

8:42

NKL kończył sam

22

Ewelina Fułek, Mateusz Cieślicki

 

25

8:29

0:00

0:05

8:24

 

Msc

Nr start

AR SOLO                            

Nazwa Zespołu

Suma PK 34

Suma czasu

bonus czas ZS3

Bonus czas ZS4

Razem czas

1

48

Bartlomiej Wower

CSC Adventure

34

11:01

0:21

0:01

10:39

2

41

Władysław Warchulec

 

34

12:40

0:37

0:05

11:58

3

49

Łukasz Bułka

Iron Dragon Triathlon

34

12:40

0:39

0:02

11:59

4

40

Łukasz Bluza

 

34

14:07

0:21

0:01

13:45

5

45

Daniel Kessler

KGT Daniel

34

16:23

0:24

0:04

15:55

6

47

Piotr Niessner

 

34

16:23

0:07

0:05

16:11

7

44

Hubert Kessler

KGT Daniel

32

14:37

0:21

0:04

14:12

8

46

Maciek Witkowski

 

24

8:14

0:21

0:03

7:50

 

Msc

Nr start

EXTRIM

Nazwa Zespołu

Suma PK44

Suma czasu

Bonus

czas ZS3

bonus czas ZS4

Razem czas

1

5

Maciej Mierzwa,

Justyna Frączek-Bogacka

JAMM

44

13:34

0:36

0:07

12:51

2

6

Ireneusz Waluga, Arkadiusz Dziewor

Irek i Dzieworek

44

13:31

0:12

0:07

13:12

3

4

Marzka Janerka,

Artur Moroń

Dziabnięci

44

19:42

0:21

0:04

19:17

4

1

Andrzej Morel,

Mateusz Gruntowski

OSA Opole

44

23:22

0:09

0:05

23:08

5

7

Maciej Widera, Magdalena Stachura

Wodzionka CSC Adventure

34

17:52

0:36

0:06

17:10

6

3

Piotr Jaśkiewicz,

Paweł Gorczyca

Tacy Dwaj

31

9:16

0:37

0:08

8:31

NKL

2

Mateusz Kaźmierczak, Seastian Mański

Eventyr team

 

 

 

 

 

 

 

Msc

Nr start

TP 50                                         

Nazwa Zespołu

Suma PK20

Suma czasu

 
 

1

105

Tomasz Duda

małaanitateam

20

05:53

 

2

139

Wojciech Wybraniec

 

20

06:18

 

3

129

Krzysztof Mański

EventyrTeam

20

06:32

 

4

144

Jacek Litewka

Drużyna Garysi

20

06:50

 

5

117

Marcin Ignacyk

 

20

06:52

 

6

104

Mariusz Słaboń

 

20

06:53

 

7

136

Grzegorz Gajek

 

20

06:53

 

8

123

Tomasz Domin

 

20

06:54

 

9

138

Hubert Lipczyński

 

20

06:54

 

10

137

Magdalena Gajek

 

20

06:55

 

11

115

Mariusz Maryniak

 

20

06:58

 

12

131

Borys Bińkowski

Żywioł

20

07:09

 

13

141

Joanna Grabowska

 

20

07:36

 

14

133

Sławomir Adamczuk

MKS Wyzwolenie

20

07:36

 

15

118

Krzysiek Pyta

ciecierzyca wełnowiec

20

07:50

 

16

124

Izabela Osyszko

 

20

07:54

 

17

142

Grzegorz Korpula

 

20

07:54

 

18

110

Wiola Czostków

 

20

08:23

 

19

111

Paweł Adamczyk

 

20

08:23

 

20

135

Andrzej Bielski

 

20

08:26

 

21

109

Rafał polanski

 

20

08:26

 

22

102

Przemysław Niezgoda

 

20

08:57

 

23

103

Hanna Marszałek

 

20

08:57

 

24

143

Paweł Szpak

 

20

10:27

 

25

114

Rysiek Pręcikowski

 

20

10:30

 

26

130

Andrzej Osyszko

 

20

10:30

 

27

140

Marek Poręski

 

20

10:30

 

28

119

Sylwia Klepczyńska

 

20

10:32

 

29

120

Krzysztof Łazowski

 

20

10:32

 

30

116

Sergiusz Białucha

 

20

11:34

 

31   8

134

Dariusz Czechowicz

 

20

11:34

 

32

121

Karolina Karpińska

 

20

11:34

 

33

122

Arkadiusz Laskowski

 

20

11:48

 

34

127

Roman Cedrych

MT

20

11:48

 

35

126

Karina Kieltyka

MT

20

11:48

 

36

100

Grzegorz Matura

 

20

11:50

 

37

112

Michał Garbacz

 

20

11:57

 

38

113

Arkadiusz Wieczorek

 

20

11:57

 

39

108

Michał Stanowski

 

17

10:58

 

40

107

Rafał Stanowski

 

17

10:58

 

41

145

Daniel Stanowski

 

17

10:58

 

42

128

Jerzy Sokulski

 

17

11:47

 

 

Msc

Nr start

TR 60                                     

Nazwa Zespołu

Suma 15PK

Suma czasu

1

62

Krzysztof Krystek

KKK

15

4:22

2

61

Dariusz Błaszyk

 

15

4:25

2

59

Jacek Hajduk

 

15

4:25

2  1

60

Lidia Hajduk

 

15

4:25

5

64

Andrzej Niewiarowski

 

15

4:32

6

55

Wojciech Pasecznik

Wounded Knee

15

5:01

7

58

Marcin Franke

Silesia Race

15

4:22

8

56

Mikołaj Cader

 

15

5:02

9

51

Stanislaw Kruczek

WAWEL Compas

15

5:07

10

66

Piotr Argesiński

 

15

5:16

10

65

Mateusz Koleta

 

15

5:16

10

67

Krzysztof Kowalczyk

 

15

5:16

13

63

Tomasz Bergier

Zgórmysyny

14

4:04

14  2

50

Angelika Nieduziak

 

14

6:11

14

52

Wojciech Małodory

 

13

6:11

16

54

Tomasz Słaboń

 

12

8:08

17  3

53

Monika Rutkowska

Team MT

12

8:08

 

Msc

Nr start

TP 20                                         

Nazwa Zespołu

Suma punktów 14pkt

Czas

Bonus czas

Razem czas

1

76

Mateusz Wiktorowicz

 

14

3:23

0:01

03:22

2

84

Paweł Jary

 

14

4:43

0:00

04:43

3

74

Marcin Brych

Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Koniecpol

14

5:08

0:03

05:05

4

77

Miłosz Brych

Technikum nr 8 Katowice

14

5:08

0:01

05:07

5

69

Zigniew Rajtar, Renata Rajtar, Agnieszka Wusatowska

Rontil Compas

14

5:17

0:03

05:14

6

79

Mateusz Frydrych, Emilia Dylkowska, Sylwia Skowronek

 

14

5:20

0:00

05:20

7

87

Sławomir Bydonń

Multirunners

14

5:43

0:02

05:41

8

86

Tomasz Płecha

Multirunners

14

5:43

0:01

05:42

9

99

Marek Stoch, Mateusz Stoch

MMS

14

6:09

0:00

06:09

10

89

Michał Juszczyk, Ewa Zarenba

Groszki

14

6:39

0:03

06:36

11

98

Rafał, Agnieszka, Magdalena, Anna Bator

Daleko Jeszcze?

10

6:12

0:00

06:12

12

90

Tomasz Kania

Haha

9

5:45

0:03

05:42

13

92

Piotr Konopek

 

9

5:43

0:00

05:43

14

81

Agnieszka Cyniewska, Mikhail

 

9

5:51

0:02

05:49

15

91

Anna Wardzińska

 

8

5:48

0:03

05:45

16

71

Marta, Artur, Ryszard Siedlecki

MaRy

8

5:59

0:01

05:58

17

70

Łukasz Knaś

F-Team

7

5:27

0:01

05:26

18

95

Dominik Talaga, Gabrysia Talaga

Chmurka

5

5:53

0:01

05:52

19

73

Marta Gamrat, Magdalena Grzyb

 

5

4:42

0:00

04:42

20

72

Paweł Gamrat

 

5

4:42

0:00

04:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msc

Nr start

TP 20 Rodziny z dziećmi                                        

Nazwa Zespołu

Suma punktów 14pkt

Czas

Bonus czas

Razem czas

1

97

Sylwia Adamczuk, Amelia Adamczuk

Adamczuk Team

10

6:10

0:02

06:08

2

94

Michał Mączka,Szymon Mączka, Grażyna Reguła-Mączka

Forhinesy

7

5:20

0:01

05:19

3

93

Zuzanna Sękowska, Zofia Sękowska, Jerzy Sękowski, Maria Martowicz

Zosia i Jurek ze wsparciem

3

4:03

0:00

04:03

 

 

 

JoomSpirit